Vishabd | ડુંગળીમાં તેજી, ફરી 1000 ભાવ થશે? વહેચતા પેહેલા જાણો, જાણો આજના ડુંગળીના બજાર ભાવ ડુંગળીમાં તેજી, ફરી 1000 ભાવ થશે? વહેચતા પેહેલા જાણો, જાણો આજના ડુંગળીના બજાર ભાવ - Vishabd
Vishabd
Whatsapp Group Join
ડુંગળીમાં  તેજી, ફરી 1000 ભાવ થશે? વહેચતા પેહેલા જાણો, જાણો આજના ડુંગળીના બજાર ભાવ

ડુંગળીમાં તેજી, ફરી 1000 ભાવ થશે? વહેચતા પેહેલા જાણો, જાણો આજના ડુંગળીના બજાર ભાવ

Team Vishabd by: Akash | 11:20 AM , 16 December, 2023
Whatsapp Group

ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ

મહુવાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 100 થી 486 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 200 થી 500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મોરબીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 300 થી 600 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અમદાવાદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 140 થી 500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. દાહોદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 500 થી 800 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વડોદરાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 200 થી 600 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વડોદરાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 160 થી 500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમદાવાદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 260 થી 600 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. દાહોદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 600 થી 1000 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ડુંગળી સફેદના બવજાર ભાવ

ગોંડલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 201 થી 371 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવા ના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 225 થી 452 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. 

ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ (15/12/2023)

માર્કેટીંગ યાર્ડનિચા ભાવઉચા ભાવ
મહુવા100486
અમરેલી200500
મોરબી300600
અમદાવાદ140500
દાહોદ500800
વડોદરા200600

ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ (15/12/2023)

માર્કેટીંગ યાર્ડનિચા ભાવઉચા ભાવ
ગોંડલ૨૦૧૩૭૧
મહુવા ૨૨૫૪૫૨
 
Whatsapp Group
સબંધિત પોસ્ટ