Vishabd | આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ - Vishabd
Vishabd
Whatsapp Group Join
આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

Team Vishabd by: Akash | 04:05 PM , 31 August, 2023
Whatsapp Group

જામનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ

ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 450 થી 520 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1750 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મેથીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1360 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1221 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 810 થી 1310 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા  થી રૂપીયા ભાવ બોલાયો. એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1180 થી 1208 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2705 થી 3190 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તલ કાળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા  થી રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાયડોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 900 થી 1001 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાઈના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1205 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

લસણના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 720 થી 2100 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 8930 થી 10275 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અજમોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2500 થી 3510 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 31-8-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ

1100

1550

જુવાર

500

550

બાજરો

300

408

ઘઉં

450

520

મગ

1200

1750

અડદ

1200

1500

મેથી

1100

1360

ચણા

1100

1221

મગફળી જીણી

810

1310

મગફળી જાડી

એરંડા

1180

1208

તલ

2705

3190

તલ કાળા

રાયડો

900

1001

રાઈ

1000

1205

લસણ

720

2100

જીરૂ

8,930

10,275

અજમો

2500

3510

ધાણા

1000

1345

ધાણી

સુવાદાણા

3550

3600

સીંગદાણા

1150

1750

સોયાબીન

850

905

જૂનાગઢ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 470 થી 521 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 300 થી 350 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવારના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 680 થી 680 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મકાઈના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 484 થી 484 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 950 થી 1199 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1590 થી 1748 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1800 થી 2336 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1211 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સીંગફાડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 811 થી 1425 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1205 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2900 થી 3170 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 10900 થી 10900 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ધાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1369 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1550 થી 1712 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1990 થી 1990 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ચોળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 530 થી 530 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સીંગદાણા જાડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1500 થી 1698 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સોયાબીનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 900 થી 1000 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 31-8-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

ઘઉં

470

521

બાજરો

300

350

જુવાર

680

680

મકાઈ

484

484

ચણા

950

1199

અડદ

1590

1748

તુવેર

1800

2336

મગફળી જાડી

1000

1211

સીંગફાડા

811

1425

એરંડા

1100

1205

તલ

2900

3170

જીરૂ

10,900

10,900

ધાણા

1100

1369

મગ

1550

1712

વાલ

1990

1990

ચોળી

530

530

સીંગદાણા જાડા

1500

1698

સોયાબીન

900

1000

મેથી

1510

1510

ગુવાર

1000

1152

રાજગરો

1840

1840

અરીઠા

800

800

રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસ બી.ટી.ના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1490 થી 1626 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 452 થી 514 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 468 થી 550 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જુવાર સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 900 થી 1044 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 500 થી 570 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 330 થી 411 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1140 થી 2271 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા પીળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 990 થી 1205 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2300 થી 3216 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1350 થી 1824 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1600 થી 2030 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાલ દેશીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2500 થી 2500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વાલ પાપડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1600 થી 1600 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વટાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 800 થી 1474 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કળથીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1230 થી 1705 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સીંગદાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1775 થી 2025 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1360 થી 1520 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1250 થી 1397 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 31-8-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ બી.ટી.

1490

1626

ઘઉં લોકવન

452

514

ઘઉં ટુકડા

468

550

જુવાર સફેદ

900

1044

જુવાર પીળી

500

570

બાજરી

330

411

તુવેર

1140

2271

ચણા પીળા

990

1205

ચણા સફેદ

2300

3216

અડદ

1350

1824

મગ

1600

2030

વાલ દેશી

2500

2500

વાલ પાપડી

1600

1600

વટાણા

800

1474

કળથી

1230

1705

સીંગદાણા

1775

2025

મગફળી જાડી

1360

1520

મગફળી જીણી

1250

1397

તલી

2820

3195

સુરજમુખી

600

740

એરંડા

1134

1192

અજમો

1880

2414

સુવા

2800

3200

સોયાબીન

900

968

સીંગફાડા

1175

1640

કાળા તલ

2855

3229

લસણ

1150

2250

ધાણા

1100

1341

ધાણી

1150

1547

વરીયાળી

3450

3450

જીરૂ

9,500

10,415

રાય

1100

1,320

મેથી

980

1550

કલોંજી

3184

3205

રાયડો

940

1015

રજકાનું બી

3800

4550

ગુવારનું બી

1100

1215

જામજોધપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ

મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1335 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1335 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1500 થી 1586 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 9000 થી 9941 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1150 થી 1210 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1701 થી 2091 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 3000 થી 3211 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1350 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1466 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 440 થી 506 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 325 થી 446 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1401 થી 1796 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 950 થી 1156 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1501 થી 1801 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચોળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1701 થી 2181 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સીંગદાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1300 થી 1890 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સીંગફાડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1565 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સોયાબીનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 900 થી 950 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 31-8-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

મગફળી જીણી

1100

1335

મગફળી જાડી

1100

1335

કપાસ

1500

1586

જીરૂ

9000

9,941

એરંડા

1150

1210

તુવેર

1701

2091

તલ

3000

3211

ધાણા

1200

1350

ધાણી

1200

1466

ઘઉં

440

506

બાજરો

325

446

મગ

1401

1796

ચણા

950

1156

અડદ

1501

1801

ચોળી

1701

2181

સીંગદાણા

1300

1890

સીંગફાડા

1200

1565

સોયાબીન

900

950

સુરજમુખી

501

541


Whatsapp Group
સબંધિત પોસ્ટ