Vishabd | આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ - Vishabd
Vishabd
Whatsapp Group Join
આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

Team Vishabd by: Akash | 04:53 PM , 25 January, 2023
Whatsapp Group


જામનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1555 થી 1700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવારના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1070 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 330 થી 517 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 590 થી 640 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 800 થી 850 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 565 થી 1430 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ચોળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2100 થી 2200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મેથીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1270 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 850 થી 935 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 900 થી 1435 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1555 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1045 થી 1373 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2750 થી 3355 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાયડોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 950 થી 1088 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

લસણના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 50 થી 355 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 4790 થી 5680 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અજમોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2000 થી 5300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 25-1-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ

1555

1700

જુવાર

1000

1070

બાજરો

330

517

ઘઉં

590

640

મગ

800

850

તુવેર

565

1430

ચોળી

1100

1300

વાલ

2100

2200

મેથી

1200

1270

ચણા

850

935

મગફળી જીણી

900

1435

મગફળી જાડી

1000

1555

એરંડા

1045

1373

તલ

2750

3355

રાયડો

950

1088

લસણ

50

355

જીરૂ

4790

5680

અજમો

2000

5300

ધાણા

1200

1605

ગુવાર

1050

1170

ડુંગળી

40

260

મરચા સૂકા

2000

6825

સોયાબીન

200

1015

વટાણા

600

650

ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 582 થી 600 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 574 થી 638 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1501 થી 1701 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 960 થી 1421 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 840 થી 1481 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. શીંગ ફાડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 941 થી 1671 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1051 થી 1391 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2651 થી 3521 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કાળા તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2001 થી 2901 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 3101 થી 5531 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કલંજીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1651 થી 2921 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. નવું જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 3851 થી 6271 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વરિયાળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2151 થી 2401 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 800 થી 1571 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1501 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ધાણી નવીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1211 થી 2551 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મરચા સૂકા પટ્ટોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1751 થી 4701 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણા નવાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1726 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 25-1-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

ઘઉં

582

600

ઘઉં ટુકડા

574

638

કપાસ

1501

1701

મગફળી જીણી

960

1421

મગફળી જાડી

840

1481

શીંગ ફાડા

941

1671

એરંડા

1051

1391

તલ

2651

3521

કાળા તલ

2001

2901

જીરૂ

3101

5531

કલંજી

1651

2921

નવું જીરૂ

3851

6271

વરિયાળી

2151

2401

ધાણા

800

1571

ધાણી

1100

1501

ધાણી નવી

1211

2551

મરચા સૂકા પટ્ટો

1751

4701

ધાણા નવા

1000

1726

લસણ

121

501

ડુંગળી

51

266

ડુંગળી સફેદ

136

201

ગુવારનું બી

1161

1161

બાજરો

361

511

જુવાર

961

1141

મકાઈ

491

491

મગ

576

1621

ચણા

821

926

વાલ

451

2601

અડદ

651

1451

ચોળા/ચોળી

676

1351

મઠ

1561

1651

તુવેર

601

1521

સોયાબીન

900

1046

રાઈ

941

1041

મેથી

881

1331

અજમો

2276

2276

ગોગળી

851

1141

સુરજમુખી

801

801

વટાણા

351

791

જૂનાગઢ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1400 થી 1640 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 530 થી 583 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 550 થી 591 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જુવારના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 950 થી 950 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 800 થી 906 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1450 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1050 થી 1600 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1378 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1050 થી 1438 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સીંગફાડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1630 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1377 થી 1377 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2700 થી 3440 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તલ કાળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2000 થી 2850 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1610 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1658 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સીંગદાણા જાડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2040 થી 2040 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સોયાબીનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1090 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાઈના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 900 થી 900 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 25-1-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ

1400

1640

ઘઉં

530

583

ઘઉં ટુકડા

550

591

જુવાર

950

950

ચણા

800

906

અડદ

1000

1450

તુવેર

1050

1600

મગફળી જીણી

1000

1378

મગફળી જાડી

1050

1438

સીંગફાડા

1200

1630

એરંડા

1377

1377

તલ

2700

3440

તલ કાળા

2000

2850

ધાણા

1200

1610

મગ

1200

1658

સીંગદાણા જાડા

2040

2040

સોયાબીન

1000

1090

રાઈ

900

900

મેથી

900

1220

ગુવાર

1118

1118

રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસ બી.ટી.ના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1550 થી 1703 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 510 થી 580 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 530 થી 639 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જુવાર સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 840 થી 1105 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 475 થી 625 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 305 થી 485 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1250 થી 1500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા પીળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 711 થી 950 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1400 થી 2500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1260 થી 1460 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1310 થી 1665 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાલ દેશીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2211 થી 2565 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વાલ પાપડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2450 થી 2700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચોળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મઠના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1286 થી 1800 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વટાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 620 થી 780 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કળથીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1175 થી 1370 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સીંગદાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1770 થી 1825 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 25-1-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ બી.ટી.

1550

1703

ઘઉં લોકવન

510

580

ઘઉં ટુકડા

530

639

જુવાર સફેદ

840

1105

જુવાર પીળી

475

625

બાજરી

305

485

તુવેર

1250

1500

ચણા પીળા

711

950

ચણા સફેદ

1400

2500

અડદ

1260

1460

મગ

1310

1665

વાલ દેશી

2211

2565

વાલ પાપડી

2450

2700

ચોળી

1200

1700

મઠ

1286

1800

વટાણા

620

780

કળથી

1175

1370

સીંગદાણા

1770

1825

મગફળી જાડી

1160

1481

મગફળી જીણી

1140

1330

તલી

2800

3550

સુરજમુખી

840

1150

એરંડા

1311

1384

સોયાબીન

1015

1045

સીંગફાડા

1320

1765

કાળા તલ

2470

2850

લસણ

190

424

ધાણા

1100

1550

મરચા સુકા

1800

3900

ધાણી

1175

1600

જીરૂ

5000

5900

રાય

900

1150

મેથી

950

1305

કલોંજી

2650

3060

રાયડો

880

1070

રજકાનું બી

3200

3600

ગુવારનું બી

1150

1210

અમરેલી માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1300 થી 1695 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. શિંગ મઠડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 940 થી 1326 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. શિંગ મોટીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 960 થી 1428 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

શિંગ દાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલ સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1500 થી 3660 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલ કાળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2050 થી 2989 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તલ કાશ્મીરીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2956 થી 2956 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 571 થી 571 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવારના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 700 થી 1200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 411 થી 617 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 541 થી 600 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1280 થી 1390 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 830 થી 900 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 722 થી 1463 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1349 થી 1374 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જીરુંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 5500 થી 5520 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1175 થી 1300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અજમાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1115 થી 3300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 25-1-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ

1300

1695

શિંગ મઠડી

940

1326

શિંગ મોટી

960

1428

શિંગ દાણા

1000

1500

તલ સફેદ

1500

3660

તલ કાળા

2050

2989

તલ કાશ્મીરી

2956

2956

બાજરો

571

571

જુવાર

700

1200

ઘઉં ટુકડા

411

617

ઘઉં લોકવન

541

600

અડદ

1280

1390

ચણા

830

900

તુવેર

722

1463

એરંડા

1349

1374

જીરું

5500

5520

ધાણા

1175

1300

અજમા

1115

3300

મેથી

700

1135

સોયાબીન

1038

1047

મહુવા માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસ શંકરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1440 થી 1650 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. શીંગ નં.૫ના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1304 થી 1394 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. શીંગ નં.૩૯ના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1261 થી 1261 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

શીંગ કાદરીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1279 થી 1329 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1306 થી 1511 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવારના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 550 થી 709 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

બાજરીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 399 થી 625 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 545 થી 680 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1297 થી 1297 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સોયાબીનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 860 થી 928 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 860 થી 928 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 3162 થી 3500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તલ કાળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2401 થી 2670 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 991 થી 1320 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાઈના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1141 થી 1145 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ડુંગળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 100 થી 268 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ડુંગળી સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 140 થી 275 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. નાળિયેર (100 નંગ)ના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 540 થી 1940 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 25-1-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ શંકર

1440

1650

શીંગ નં.૫

1304

1394

શીંગ નં.૩૯

1261

1261

શીંગ કાદરી

1279

1329

મગફળી જાડી

1306

1511

જુવાર

550

709

બાજરી

399

625

ઘઉં

545

680

અડદ

1297

1297

સોયાબીન

860

928

ચણા

860

928

તલ

3162

3500

તલ કાળા

2401

2670

તુવેર

991

1320

રાઈ

1141

1145

ડુંગળી

100

268

ડુંગળી સફેદ

140

275

નાળિયેર (100 નંગ)

540

1940

જસદણ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1500 થી 1685 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 500 થી 615 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 500 થી 585 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 350 થી 525 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મકાઈના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 525 થી 525 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 900 થી 1330 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 750 થી 955 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1500 થી 2280 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1390 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ચોળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 550 થી 1200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1395 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1150 થી 1421 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સીંગદાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1625 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1344 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલ કાળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1600 થી 2770 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2000 થી 3500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાઈના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 900 થી 1025 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મેથીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 700 થી 1230 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 25-1-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ

1500

1685

ઘઉં ટુકડા

500

615

ઘઉં

500

585

બાજરો

350

525

મકાઈ

525

525

મગ

900

1330

ચણા

750

955

વાલ

1500

2280

અડદ

1000

1390

ચોળા

550

1200

તુવેર

1000

1395

મગફળી જાડી

1150

1421

સીંગદાણા

1000

1625

એરંડા

1000

1344

તલ કાળા

1600

2770

તલ

2000

3500

રાઈ

900

1025

મેથી

700

1230

જીરું

4000

6000

ધાણા

950

1300

મરચા સૂકા

2000

4000

લસણ

100

100

રજકાનું બી

3200

3200

કળથી

1100

1100

સોયાબીન

1000

1065


Whatsapp Group
સબંધિત પોસ્ટ