Vishabd | આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો ઘઉ, કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, એરંડા, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો ઘઉ, કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, એરંડા, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ - Vishabd
Vishabd
Whatsapp Group Join
આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો ઘઉ, કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, એરંડા, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો ઘઉ, કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, એરંડા, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

Team Vishabd by: Akash | 02:35 PM , 05 December, 2023
Whatsapp Group

જામનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1490 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 500 થી 614 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1400 થી 1890 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા અમારા 

વોટસેેેપ ગ્રુપમાં જોડાવા અહિં કિલક કરો 

ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 990 થી 1230 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2400 થી 3050 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1150 થી 1600 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1385 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1050 થી 1130 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાયડોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 950 થી 1030 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

રાઈના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1300 થી 1448 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લસણના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 3495 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 7400 થી 8400 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અજમોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2700 થી 4600 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1350 થી 1370 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા  થી  રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 5-12-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ

1000

1490

ઘઉં

500

614

અડદ

1400

1890

ચણા

990

1230

ચણા સફેદ

2400

3050

મગફળી જીણી

1150

1600

મગફળી જાડી

1100

1385

એરંડા

1050

1130

રાયડો

950

1030

રાઈ

1300

1448

લસણ

1000

3495

જીરૂ

7,400

8,400

અજમો

2700

4600

ધાણા

1350

1370

ધાણી

મરચા સૂકા

1600

3800

ડુંગળી સૂકી

300

755

સુવાદાણા

1500

1850

સોયાબીન

750

940

વટાણા

500

1200

જૂનાગઢ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1230 થી 1424 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 500 થી 567 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 510 થી 611 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 400 થી 450 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવારના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 800 થી 1095 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 950 થી 1200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1700 થી 1911 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1900 થી 2294 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1440 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1320 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સીંગફાડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1350 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1050 થી 1126 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2800 થી 3272 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલ કાળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2500 થી 2700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 6600 થી 6600 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 5-12-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ

1230

1424

ઘઉં

500

567

ઘઉં ટુકડા

510

611

બાજરો

400

450

જુવાર

800

1095

ચણા

950

1200

અડદ

1700

1911

તુવેર

1900

2294

મગફળી જીણી

1100

1440

મગફળી જાડી

1000

1320

સીંગફાડા

1200

1350

એરંડા

1050

1126

તલ

2800

3272

તલ કાળા

2500

2700

જીરૂ

6,600

6,600

ઈસબગુલ

2200

2200

ધાણા

1100

1522

મગ

1500

1945

વાલ

2440

2440

ચોળી

2270

2270

સીંગદાણા જાડા

1600

1600

સોયાબીન

900

1021

રાઈ

955

955

મેથી

990

990

રજકાનું બી

3000

3000

રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસ બી.ટી.ના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1212 થી 1510 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 526 થી 586 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 548 થી 628 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જુવાર સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 914 થી 1321 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર લાલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 920 થી 1140 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 540 થી 640 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

બાજરીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 400 થી 480 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1901 થી 2350 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા પીળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1140 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ચણા સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2000 થી 2850 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1650 થી 1980 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1505 થી 2021 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વાલ દેશીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 4000 થી 4900 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચોળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 3212 થી 3374 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મઠના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1080 થી 1509 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 5-12-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ બી.ટી.

1212

1510

ઘઉં લોકવન

526

586

ઘઉં ટુકડા

548

628

જુવાર સફેદ

914

1321

જુવાર લાલ

920

1140

જુવાર પીળી

540

640

બાજરી

400

480

તુવેર

1901

2350

ચણા પીળા

1000

1140

ચણા સફેદ

2000

2850

અડદ

1650

1980

મગ

1505

2021

વાલ દેશી

4000

4900

ચોળી

3212

3374

મઠ

1080

1509

વટાણા

1115

1650

કળથી

2001

2271

સીંગદાણા

1725

1775

મગફળી જાડી

1140

1455

મગફળી જીણી

1110

1310

તલી

2750

3320

સુરજમુખી

575

630

એરંડા

1100

1150

અજમો

2100

2100

સોયાબીન

900

956

સીંગફાડા

1280

1715

કાળા તલ

3011

3292

લસણ

2000

3670

ધાણા

1150

1525

મરચા સુકા

1700

3900

ધાણી

1220

1645

વરીયાળી

1818

2600

જીરૂ

7,515

9,100

રાય

1275

1,425

મેથી

1100

1410

કલોંજી

3245

3245

રાયડો

995

1027

રજકાનું બી

3500

3775

ગુવારનું બી

980

1018

અમરેલી માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 980 થી 1479 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. શિંગ મઠડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1028 થી 1321 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. શિંગ મોટીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1072 થી 1490 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

શિંગ દાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1500 થી 1670 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલ સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2500 થી 3265 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલ કાળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 3120 થી 3270 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તલ કાશ્મીરીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 4050 થી 4050 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 400 થી 510 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવારના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 539 થી 1150 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 478 થી 628 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 519 થી 595 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1677 થી 1940 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 940 થી 1869 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 800 થી 1229 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1275 થી 1560 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 5-12-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ

980

1479

શિંગ મઠડી

1028

1321

શિંગ મોટી

1072

1490

શિંગ દાણા

1500

1670

તલ સફેદ

2500

3265

તલ કાળા

3120

3270

તલ કાશ્મીરી

4050

4050

બાજરો

400

510

જુવાર

539

1150

ઘઉં ટુકડા

478

628

ઘઉં લોકવન

519

595

મગ

1677

1940

અડદ

940

1869

ચણા

800

1229

ધાણા

1275

1560

અજમા

1900

1900

મેથી

1110

1240

સોયાબીન

610

933

મરચા લાંબા

1300

3350


Whatsapp Group
સબંધિત પોસ્ટ