Vishabd | આજના રાજકોટ માર્કેટયાર્ડના તમામ પાકોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ આજના રાજકોટ માર્કેટયાર્ડના તમામ પાકોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ - Vishabd
Vishabd
બજાર ભાવ

આજના રાજકોટ માર્કેટયાર્ડના તમામ પાકોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

Team Vishabd by: Akash | 04:25 PM , 31 August, 2023 આજના રાજકોટ માર્કેટયાર્ડના તમામ પાકોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસ બી.ટી.ના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1490 થી 1626 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 452 થી 514 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 468 થી 550 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જુવાર સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 900 થી 1044 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 500 થી 570 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 330 થી 411 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1140 થી 2271 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા પીળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 990 થી 1205 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2300 થી 3216 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1350 થી 1824 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1600 થી 2030 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાલ દેશીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2500 થી 2500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વાલ પાપડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1600 થી 1600 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વટાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 800 થી 1474 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કળથીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1230 થી 1705 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સીંગદાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1775 થી 2025 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1360 થી 1520 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1250 થી 1397 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 31-8-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ બી.ટી.

1490

1626

ઘઉં લોકવન

452

514

ઘઉં ટુકડા

468

550

જુવાર સફેદ

900

1044

જુવાર પીળી

500

570

બાજરી

330

411

તુવેર

1140

2271

ચણા પીળા

990

1205

ચણા સફેદ

2300

3216

અડદ

1350

1824

મગ

1600

2030

વાલ દેશી

2500

2500

વાલ પાપડી

1600

1600

વટાણા

800

1474

કળથી

1230

1705

સીંગદાણા

1775

2025

મગફળી જાડી

1360

1520

મગફળી જીણી

1250

1397

તલી

2820

3195

સુરજમુખી

600

740

એરંડા

1134

1192

અજમો

1880

2414

સુવા

2800

3200

સોયાબીન

900

968

સીંગફાડા

1175

1640

કાળા તલ

2855

3229

લસણ

1150

2250

ધાણા

1100

1341

ધાણી

1150

1547

વરીયાળી

3450

3450

જીરૂ

9,500

10,415

રાય

1100

1,320

મેથી

980

1550

કલોંજી

3184

3205

રાયડો

940

1015

રજકાનું બી

3800

4550

ગુવારનું બી

1100

1215

 
સબંધિત પોસ્ટ