Vishabd | આજના રાજકોટ માર્કેટયાર્ડના તમામ પાકોના ભા વ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ આજના રાજકોટ માર્કેટયાર્ડના તમામ પાકોના ભા વ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ - Vishabd
Vishabd
બજાર ભાવ

આજના રાજકોટ માર્કેટયાર્ડના તમામ પાકોના ભા વ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

Team Vishabd by: Akash | 05:38 PM , 25 January, 2023 આજના રાજકોટ માર્કેટયાર્ડના તમામ પાકોના ભા વ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસ બી.ટી.ના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1550 થી 1703 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 510 થી 580 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 530 થી 639 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જુવાર સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 840 થી 1105 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 475 થી 625 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 305 થી 485 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1250 થી 1500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા પીળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 711 થી 950 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1400 થી 2500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1260 થી 1460 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1310 થી 1665 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાલ દેશીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2211 થી 2565 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વાલ પાપડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2450 થી 2700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચોળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મઠના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1286 થી 1800 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વટાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 620 થી 780 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કળથીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1175 થી 1370 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સીંગદાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1770 થી 1825 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 25-1-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ બી.ટી.

1550

1703

ઘઉં લોકવન

510

580

ઘઉં ટુકડા

530

639

જુવાર સફેદ

840

1105

જુવાર પીળી

475

625

બાજરી

305

485

તુવેર

1250

1500

ચણા પીળા

711

950

ચણા સફેદ

1400

2500

અડદ

1260

1460

મગ

1310

1665

વાલ દેશી

2211

2565

વાલ પાપડી

2450

2700

ચોળી

1200

1700

મઠ

1286

1800

વટાણા

620

780

કળથી

1175

1370

સીંગદાણા

1770

1825

મગફળી જાડી

1160

1481

મગફળી જીણી

1140

1330

તલી

2800

3550

સુરજમુખી

840

1150

એરંડા

1311

1384

સોયાબીન

1015

1045

સીંગફાડા

1320

1765

કાળા તલ

2470

2850

લસણ

190

424

ધાણા

1100

1550

મરચા સુકા

1800

3900

ધાણી

1175

1600

જીરૂ

5000

5900

રાય

900

1150

મેથી

950

1305

કલોંજી

2650

3060

રાયડો

880

1070

રજકાનું બી

3200

3600

ગુવારનું બી

1150

1210

સબંધિત પોસ્ટ