Vishabd | આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ - Vishabd
Vishabd
બજાર ભાવ

આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

Team Vishabd by: Akash | 03:26 PM , 27 September, 2023 આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

જૂનાગઢ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 480 થી 562 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 518 થી 599 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 300 થી 404 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જુવારના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 800 થી 1012 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 900 થી 1194 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1600 થી 1848 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2200 થી 2382 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1050 થી 1380 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સીંગફાડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1150 થી 1300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2800 થી 3200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલ કાળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 3000 થી 3216 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1417 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1550 થી 1700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સીંગદાણા જાડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1500 થી 1800 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સોયાબીનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 850 થી 931 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 27-9-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

ઘઉં

480

562

ઘઉં ટુકડા

518

599

બાજરો

300

404

જુવાર

800

1012

ચણા

900

1194

અડદ

1600

1848

તુવેર

2200

2382

મગફળી જાડી

1050

1380

સીંગફાડા

1150

1300

તલ

2800

3200

તલ કાળા

3000

3216

ધાણા

1100

1417

મગ

1550

1700

સીંગદાણા જાડા

1500

1800

સોયાબીન

850

931

રાઈ

1050

1240

મેથી

950

1136

રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસ બી.ટી.ના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1540 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 480 થી 526 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 498 થી 574 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જુવાર સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 970 થી 1118 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર લાલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 500 થી 570 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 380 થી 426 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1600 થી 2222 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા પીળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1085 થી 1210 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1330 થી 3200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1450 થી 1871 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1650 થી 1921 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાલ દેશીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 4158 થી 4158 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ચોળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2340 થી 2630 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વટાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 950 થી 1455 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કળથીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1365 થી 1675 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સીંગદાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1740 થી 1910 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1450 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1665 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 27-9-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ બી.ટી.

1200

1540

ઘઉં લોકવન

480

526

ઘઉં ટુકડા

498

574

જુવાર સફેદ

970

1118

જુવાર લાલ

500

570

બાજરી

380

426

તુવેર

1600

2222

ચણા પીળા

1085

1210

ચણા સફેદ

1330

3200

અડદ

1450

1871

મગ

1650

1921

વાલ દેશી

4158

4158

ચોળી

2340

2630

વટાણા

950

1455

કળથી

1365

1675

સીંગદાણા

1740

1910

મગફળી જાડી

1200

1450

મગફળી જીણી

1100

1665

તલી

3060

3251

સુરજમુખી

540

630

એરંડા

1100

1192

અજમો

3201

3201

સોયાબીન

900

926

સીંગફાડા

1210

1600

કાળા તલ

2860

3401

લસણ

1350

2000

ધાણા

1170

1400

ધાણી

1250

1475

જીરૂ

9,500

11,350

રાય

1180

1,380

મેથી

950

1410

ઇસબગુલ

1741

3800

કલોંજી

3000

3300

રાયડો

910

985

રજકાનું બી

3000

4500

ગુવારનું બી

1149

1149

જામજોધપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ

મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1310 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1345 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1550 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 9000 થી 10761 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1170 થી 1210 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1701 થી 2201 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2900 થી 3181 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલ કાળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2401 થી 3100 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1095 થી 1435 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ધાણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1321 થી 1526 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 450 થી 550 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 305 થી 391 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1301 થી 1806 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1181 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1301 થી 1901 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જુવારના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 501 થી 746 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચોળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1801 થી 2611 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાયડોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 875 થી 946 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 27-9-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

મગફળી જીણી

1100

1310

મગફળી જાડી

1100

1345

કપાસ

1000

1550

જીરૂ

9000

10,761

એરંડા

1170

1210

તુવેર

1701

2201

તલ

2900

3181

તલ કાળા

2401

3100

ધાણા

1095

1435

ધાણી

1321

1526

ઘઉં

450

550

બાજરો

305

391

મગ

1301

1806

ચણા

1000

1181

અડદ

1301

1901

જુવાર

501

746

ચોળી

1801

2611

રાયડો

875

946

સોયાબીન

800

896

સુરજમુખી

501

601

જસદણ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1575 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 450 થી 535 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 411 થી 485 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 250 થી 370 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવારના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 600 થી 1010 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મકાઈના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 300 થી 435 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1550 થી 2000 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 900 થી 1200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2500 થી 4000 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1050 થી 1800 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચોળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2050 થી 2600 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1500 થી 2100 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1448 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સીંગદાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1300 થી 1800 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1000 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તલ કાળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 3700 થી 3700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2700 થી 3200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાઈના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 900 થી 1151 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 27-9-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ

1100

1575

ઘઉં ટુકડા

450

535

ઘઉં

411

485

બાજરો

250

370

જુવાર

600

1010

મકાઈ

300

435

મગ

1550

2000

ચણા

900

1200

વાલ

2500

4000

અડદ

1050

1800

ચોળા

2050

2600

તુવેર

1500

2100

મગફળી જાડી

1000

1448

સીંગદાણા

1300

1800

એરંડા

1000

1000

તલ કાળા

3700

3700

તલ

2700

3200

રાઈ

900

1151

મેથી

951

1300

જીરું

9000

11,000

ધાણા

900

1100

લસણ

1500

2000

ડુંગળી

200

200

રજકાનું બી

3000

4242

સોયાબીન

830

900


સબંધિત પોસ્ટ