Vishabd | આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો ઘઉ, કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, એરંડા, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો ઘઉ, કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, એરંડા, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ - Vishabd
Vishabd
બજાર ભાવ

આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો ઘઉ, કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, એરંડા, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

Team Vishabd by: Akash | 04:13 PM , 08 November, 2023 આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો ઘઉ, કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, એરંડા, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

જૂનાગઢ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1275 થી 1436 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 500 થી 574 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 500 થી 622 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 380 થી 452 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1045 થી 1188 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1600 થી 1988 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1850 થી 2310 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1040 થી 1800 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1080 થી 1306 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સીંગફાડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2800 થી 3362 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલ કાળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 3000 થી 3290 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 8-11-2023

20kg

નોંધ: દિવાળીની ૧૧-૧૧ થી ૧૭-૧૧-૨૦૨૩ રજા રહેશે.

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ

1275

1436

ઘઉં

500

574

ઘઉં ટુકડા

500

622

બાજરો

380

452

ચણા

1045

1188

અડદ

1600

1988

તુવેર

1850

2310

મગફળી જીણી

1040

1800

મગફળી જાડી

1080

1306

સીંગફાડા

1200

1500

તલ

2800

3362

તલ કાળા

3000

3290

જીરૂ

7,500

7,500

ધાણી

1130

1458

મગ

1500

1868

સોયાબીન

850

1022

વટાણા

1000

1255

રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસ બી.ટી.ના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1300 થી 1515 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 528 થી 576 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 532 થી 618 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જુવાર સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 950 થી 1336 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 480 થી 560 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 430 થી 468 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1400 થી 2325 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા પીળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1070 થી 1210 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1880 થી 3200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1460 થી 2080 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1300 થી 1820 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાલ દેશીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 4200 થી 4500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ચોળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2850 થી 3132 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મઠના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1650 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વટાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1400 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 8-11-2023

20kg

નોંધ: દિવાળીની ૧૧-૧૧ થી ૧૭-૧૧-૨૦૨૩ રજા રહેશે.

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ બી.ટી.

1300

1515

ઘઉં લોકવન

528

576

ઘઉં ટુકડા

532

618

જુવાર સફેદ

950

1336

જુવાર પીળી

480

560

બાજરી

430

468

તુવેર

1400

2325

ચણા પીળા

1070

1210

ચણા સફેદ

1880

3200

અડદ

1460

2080

મગ

1300

1820

વાલ દેશી

4200

4500

ચોળી

2850

3132

મઠ

1100

1650

વટાણા

1100

1400

કળથી

1700

1950

મગફળી જાડી

1130

1385

મગફળી જીણી

1150

1300

તલી

2840

3434

સુરજમુખી

552

775

એરંડા

900

1112

સોયાબીન

900

975

કાળા તલ

2900

3432

લસણ

1500

2251

ધાણા

1100

1360

મરચા સુકા

1300

3800

ધાણી

1210

1556

જીરૂ

7,500

9,100

રાય

1230

1,350

મેથી

1040

1570

કલોંજી

3074

3187

રાયડો

970

1015

રજકાનું બી

3100

3800

ગુવારનું બી

1025

1065

અમરેલી માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1478 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. શિંગ મઠડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 900 થી 1291 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. શિંગ મોટીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 951 થી 1359 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તલ સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2150 થી 3590 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલ કાળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2790 થી 3400 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 340 થી 439 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જુવારના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 630 થી 1150 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 515 થી 669 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 500 થી 628 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મકાઇના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 302 થી 641 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1872 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1940 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 710 થી 1252 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 2060 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 701 થી 1089 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 8-11-2023

20kg

નોંધ: દિવાળીની ૧૧-૧૧ થી ૧૭-૧૧-૨૦૨૩ રજા રહેશે.

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ

1000

1478

શિંગ મઠડી

900

1291

શિંગ મોટી

951

1359

તલ સફેદ

2150

3590

તલ કાળા

2790

3400

બાજરો

340

439

જુવાર

630

1150

ઘઉં ટુકડા

515

669

ઘઉં લોકવન

500

628

મકાઇ

302

641

મગ

1200

1872

અડદ

1000

1940

ચણા

710

1252

તુવેર

1200

2060

એરંડા

701

1089

રાયડો

920

920

રાઈ

1250

1250

ગમ ગુવાર

1030

1030

ધાણા

800

1425

મેથી

920

1265

સોયાબીન

700

976

રજકાના બી

2090

4775

જામજોધપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ

મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1050 થી 1271 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1391 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1371 થી 1486 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 6500 થી 8741 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1140 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1800 થી 2235 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2800 થી 3351 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલ કાળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2600 થી 3350 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1250 થી 1476 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ધાણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1300 થી 1626 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 500 થી 551 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 350 થી 411 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1640 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1156 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1600 થી 2056 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 8-11-2023

20kg

નોંધ: દિવાળીની ૧૧-૧૧ થી ૧૭-૧૧-૨૦૨૩ રજા રહેશે.

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

મગફળી જીણી

1050

1271

મગફળી જાડી

1100

1391

કપાસ

1371

1486

જીરૂ

6500

8,741

એરંડા

1100

1140

તુવેર

1800

2235

તલ

2800

3351

તલ કાળા

2600

3350

ધાણા

1250

1476

ધાણી

1300

1626

ઘઉં

500

551

બાજરો

350

411

મગ

1000

1640

ચણા

1000

1156

અડદ

1600

2056

ગુવાર

705

1055

રાયડો

700

915

સોયાબીન

850

1001

સબંધિત પોસ્ટ